• Správy

    Aktuality

  • The Mediterranean diet

Borges znovu potvrdzuje svoju pozíciu zástancu prínosov stredomorskej stravy

Borges Mediterranean Group sa zapojila do štúdie PREDIMED, ktorá potvrdila, že stredomorská strava, doplnená o suché plody a extra panenský olivový olej, znižuje riziko závažných kardiovaskulárnych chorôb až o 30%. Štúdia bola zverejnená 25. februára 2013 v jednom z popredných lekárskych časopisov sveta "New England Journal of Medicine" a bola predstavená na tlačových konferenciách prístupných verejnosti v Madride a v Kalifornii.

Borges Mediterranean Group bola vždy presvedčená, že stredomorská strava zodpovedá zdravému spôsobu života, a vďaka uskutočnenej štúdii sa z tohto názoru stáva prvýkrát vedecky preukázaná skutočnosť. Pre podporu a zvyšovanie povedomia o vlastnostiach a prospešnosti stredomorskej stravy sa v roku 2003 zapojila do rozsiahlej štúdie PREDIMED a poskytla jej svoje produkty..

INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH ŠTÚDIE "Primárna prevencia kardiovaskulárnych chorôb pomocou stredomorskej stravy" (spoločnosť International Nut and Dried Fruit, www.nutfruit.org)

Do štúdie PREDIMED boli zapojené rôzne výskumné skupiny patriace k jednotlivým španielskym univerzitám a nemocniciam. Štúdia bola zverejnená v časopise "New England Journal of Medicine", ktorý vydáva Massachusettská lekárska spoločnosť (Massachusetts Medical Society) a ktorý je považovaný za jeden z popredných lekárskych časopisov na svete.
Jednalo sa o klinické testovanie vykonávané v rade stredísk na náhodne vybraných účastníkoch monitorovaných v období viac ako päť rokov. Na testoch sa zúčastnilo celkovo 7447 ľudí vo veku 55 až 80 rokov, z ktorých 57% bolo žien. Všetci účastníci sa vyznačovali vysokým rizikom kardiovaskulárnych chorôb, ale doteraz žiadnu srdcovo-cievnu príhodu neprekonali. Účastníci boli náhodne rozdelení do troch stravovacích skupín: skupina stredomorskej stravy doplnenej o olivový olej; skupiny stredomorskej stravy doplnenej zmesou suchých plodov (orechov, mandlí); a do skupiny vyživovanej inou nízkotučnou stravou. Pre účastníkov boli pravidelne organizované vzdelávacie prednášky o príslušnom spôsobe stravovania, individuálne i v skupinách. V závislosti na príslušnej skupine im potom boli zadarmo poskytované zmesi suchých plodov (mandlí a lieskových / vlašských orechov) a extra panenského olivového oleja, prípadne aj drobné darčeky nepotravinárskeho charakteru.

V spriemerovanom období piatich rokov sledovania prekonalo závažnú patologickú kardiovaskulárnu príhodu 288 účastníkov. Zo skupiny vyživovanej stredomorskou stravou s olivovým olejom to bolo 96 prípadov, zo skupiny stredomorskej stravy so zmesou orechov to bolo 83 prípadov, a v skupine vyživovanej nízkotučnú stravou taká príhoda postihla 106 účastníkov. Z týchto čísel vyplýva, že riziko kardiovaskulárneho ochorenia sa u účastníkov živených stravou doplnenou orechmi znížilo o 30% a v skupine, ktorá konzumovala extra panenský olivový olej, sa toto nebezpečenstvo znížilo o 28%. V priebehu štúdie nebolo zaznamenané žiadne zvýšenie telesnej hmotnosti ani iné nežiaduce účinky.
Tieto závery vyplývajú zo štúdie, ktorú ako dlhodobý projekt vykonávalo v rokoch 2003 až 2011 šestnásť výskumných skupín štúdie PREDIMED v siedmich španielskych regiónoch so zámerom zhodnotiť účinky stredomorskej stravy ako primárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení u jedincov s vysokým rizikom ich výskytu.

Jordi Salas: "Stravovacie odporúčania bude treba v budúcnosti prehodnotiť"

Jordi Salas, president INC World Forum for Nutrition Research and Dissemination, profesor pre ľudskú výživu na španielskej univerzite Rovira i Virgili, predseda Španielskej federácie spoločností pre stravovanie, výživu a vedecké štúdie (FESNAD) a autor časti štúdie PREDIMED uviedol, že "tento vzorec stravovania bol prvýkrát formou vedeckej štúdie preverovaný z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych príhod a ukázalo sa, že výskyt týchto chorôb a ich mortalita sa zdá byť nižšia u ľudí, ktorí konzumujú stredomorskú stravu doplnenú zmesou suchých plodov, než u tých, ktorí majú nízkotučnú diétu. "
Z pohľadu prof. Salasa, "spočívajú hlavné zistenia vyplývajúce z tejto analýzy v tom, že ľudia, ktorí konzumujú extra panenský olivový olej aj suché plody, sú vystavení menšiemu riziku kardiovaskulárnych príhod a smrti spôsobovaných týmito príhodami. Výživové odporúčania bude teda potrebné v budúcnosti podľa tohto kritéria prehodnotiť ".
Štúdia "Primárna prevencia kardiovaskulárnych chorôb pomocou stredomorskej stravy: štúdia PREDIMED" vznikla v spolupráci so Zdravotným ústavom Karola III. (Carlos III Health Institute) a s madridským Ministerstvom zdravotníctva.